طرح جدید اجرای آیین نامه دانش آموختگان برتر آموزشی، پژوهشی و نوآوری بنیاد ملی نخبگان

سامانه مدیریت امور نخبگان

طرح جدید اجرای آیین نامه دانش آموختگان برتر آموزشی، پژوهشی و نوآوری بنیاد ملی نخبگان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

طرح جدید اجرای این آیین نامه(مصوب و ابلاغ نامه به شماره 40791/15 مورخ 18/09/1391 بنیاد ملی نخبگان) در راستای یکسان سازی روند بررسی و در نظر گرفتن شرایط مساوی برای تمامی افراد مشمول، اطلاع رسانی هر چه بهتر و بررسی پرونده های دارای شرایط و ضوابط یکسان در کنار یکدیگر تدوین و ابلاغ گردیده است که از این پس فراخوان تشکیل پرونده و پروسه کارشناسی صرفاً از طریق (سامانه ثریا) پرتال بنیاد ملی نخبگان در قالب برگزاری به صورت جشنواره در دو نوبت در سال  و دو بازه 6 ماه(طبق جدول شماره 1و2) به شرح زیر اجرا می گردد:
1- دانش آموختگان و دانشجویان حائز این آیین نامه با اطلاع دقیق از مفاد آیین نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشی-پژوهشی-نوآوری در صورت احراز صلاحیت لازم مجاز به اقدام و تشکیل پرونده خواهند بود. جزئیات این آیین نامه در صفحات 76 تا 82 کتابچه ضوابط و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان آمده است.

2- امتیازات لازم جهت رسیدن به حدنصاب و بررسی پرونده شامل: الف) امتیازات پژوهشی، فناوری و نوآوری ب) امتیازات آموزشی و فرهنگی می باشد.
3- با توجه به اینکه کمیته تخصصی و شواری بنیاد ملی نخبگان، داوطلبانی که بیشترین امتیاز را دارند به عنوان استعداد برتر آموزشی، پژوهشی و فناوری معرفی می کند داوطلبین می بایست با بیشترین امتیاز لازم اقدام کنند.
4- تاکید می گردد  مهلت بررسی پرونده تا 2 سال بعد از تاریخ مدرک  فارغ التحصیلی متقاضی می باشد. در غیر این صورت دانش آموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد باید با پذیرفته شدن در مقطع بعدی و دانش آموختگان مقطع دکتری و بالاتر می توانند از طریق آیین نامه اعطای جايزه و تسهيلات به برگزيدگان از ميان محققان برجسته، استادان ممتاز و پژوهشگران نمونه کشور اقدام نمایند.
5- با توجه اینکه در هر دوره تا 4 ماه پرونده ای اخذ نمی شود، برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، مدت زمان 2 سال مرقوم در آیین نامه جهت تعیین مقطع متقاضی، با توجه به بازه های زمانی دریافت پرونده تعیین می گردد.
6- متقاضیان پس از بررسی پرونده توسط کارشناسان و کمیته تخصصی بنیاد ملی نخبگان و تایید شورا مشمول آیین نامه های اعطای جوائز تحصیلی و سایر مزایا و حمایت های  مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان خواهد شد.
7- کارشناس جذب و شناسایی بنیاد نخبگان استان بوشهر آماده بررسی و پاسخ دهی به متقاضیان در خصوص شیوه امتیاز دهی، شرکت در فراخوان و تشکیل پرونده در سایت می باشد.