سامانه مدیریت امور نخبگان

آیین نامه ها و انتشارات مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

آیین نامه ها

آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی
آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی
آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده
آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اعضای هیئت علمی برگزیده دانشگاهی

آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور

شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور

شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری کشور

آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی کشور

آيين‌نامة پشتيباني از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي

شيوه‌نامة بهره‌مندی دانش‌آموختگان‌برتر ايرانيِ غيرمقيم از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی

شيوه‌نامة بهره‌مندی دانش‌آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی

شيوه‌نامة بهره‌مندی دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهي از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی

آیین نامه تأسیس هسته های دانشجویی پژوهش محور در دانشگاه ها

 

 

انتشارات